Home

Omgang met monumenten

We koesteren onze monumenten en andere historische gebouwen. Ook gebruiken we ze graag. Bijvoorbeeld als woonhuis, kantoor of museum. Daarbij zijn aanpassingen nodig, vaak op het gebied van energie en comfort. Op welke wijze doe je dit? Waar liggen de kansen en waar de grenzen? Hoe pas je een monument aan zonder de monumentale waarden op de tocht zetten?