Daken en dakbedekkingen

Monumenteigenaren moeten alert zijn op technische ingrepen en manco’s die het dak kunnen beschadigen. Denk daarbij aan het aanbrengen van dakbeschot en isolatie, gebreken aan de kap, afgewaaide pannen of versleten nokken.

We kennen in hoofdlijnen twee soorten dakbedekking en een aantal metalen voor met name de hemelwaterafvoeren, hoewel ze ook wel voor hele daken als dakbedekking worden gebruikt. We willen inzicht verschaffen in de eigenschappen van de materialen, de schades die kunnen ontstaan hoe en deze kunnen worden voorkomen door juiste toepassing en verwerking.

Het Pannendak
Een pannendak kan eeuwen trotseren. Toch worden historische dakpannen vaak te snel vervangen door moderne exemplaren. Dit doet afbreuk aan de waarde van het historische dak. De waarde van historische pannendaken ligt in de grote variatie in vorm- en kleurnuances.

Leien in Maasdekking
Wanneer er rechthoekige leien (of daarvan afgeleide vormen) op het dak liggen, spreken we van Maasdekking. Deze wijze van dekken is van oudsher veel toegepast in het zuiden en westen van ons land, omdat rechthoekige leien via de Maas werden aangevoerd.


Bladzink
De introductie van zink in Nederland viel, aan het begin van de 19de eeuw, vrijwel gelijk met de entree van de zogenaamde neostijlen. Zink werd niet alleen gebruikt voor dakbedekking, goten en hemelwaterafvoeren maar ook voor de vele ornamenten die in de neostijlen werden toegepast.

Bladlood en Bladkoper worden al zeer lang toegepast aan gebouwen, als dakbedekking, voor bekleding van houtconstructies, voor goten, waterafvoeren en decoratieve elementen. Koper wordt als materiaal voor dakbedekking door de beeldbepalende oxidatiekleur in eerste instantie vooral gekozen uit architectonische overwegingen.

%d bloggers liken dit: