Duurzaamheid

In beheer, renovatie en restauratie is aandacht voor duurzaamheid steeds vanzelfsprekender. Dat is ook het geval bij monumenten. Thema’s als energiebesparing en materiaalgebruik liggen daarbij voor de hand. Maar bij duurzaamheid en monumenten spelen ook andere zaken een rol zoals de cultuurhistorische waarde van het gebouw. We koesteren onze monumenten en andere historische gebouwen. Ook gebruiken we ze graag. Bijvoorbeeld als woonhuis, kantoor of museum. Tegenwoordig zijn daarbij soms aanpassingen wenselijk, bijvoorbeeld op het gebied van energie en comfort. Soms is het niet zozeer het gebouw dat aangepast moet worden, maar de manier waarop het wordt gebruikt. Ook de cultuurhistorische waarden spelen hierbij een grote rol; de duurzaamheidsmaatregelen mogen het monumentale karakter van het gebouw niet aantasten.

%d bloggers liken dit: