Houtaantasters

Het preventief behandelen van hout met een bestrijdingsmiddel om aantasting door insecten te voorkomen is niet zinvol. Het is of niet nodig, of het werkt niet.

Alleen als er in een gebouw al een probleem met insecten speelt, kan het nut hebben meer hout te behandelen dan alleen de aangetaste gedeelten. Het is erg onwaarschijnlijk dat bijvoorbeeld 18e of 19e-eeuws houtwerk ineens ernstig door insecten wordt aangetast. Als een constructie zich al zo lang heeft weten te handhaven, heeft het waarschijnlijk geen preventieve behandeling nodig. Bovendien werkt een behandeling maar een paar jaar. Ook helpt een preventieve behandeling niet tegen de aantasting door bonte knaagkevers en schimmels, de twee grootste probleemveroorzakers in hout.

Om de juiste bestrijdingsmethode te kiezen, moet eerst worden bepaald om welke insectensoort het gaat en wat de aard van de schade is. Schadelijke insecten kunnen worden bestreden met hulp en advies van een gespecialiseerd bedrijf.

Wanneer hout is aangetast door schadelijke schimmels, wordt dit houtrot genoemd. Door de houtrot wordt het materiaal broos. Houtrot wordt altijd veroorzaakt door een teveel aan vocht. De belangrijkste maatregel is dan ook om vochtproblemen te verhelpen en het aangetaste hout te vervangen. Wanneer het vochtpeil naar beneden is gebracht, krijgen schimmels geen vat meer op het hout. Het is van belang om vast te stellen om welke schimmels het gaat, daar niet alle schimmels schadelijk zijn. Het verdient altijd aanbeveling om het houtwerk regelmatig door een professional te laten inspecteren.

%d bloggers liken dit: