Natuursteen

Natuursteen is een duurzaam bouwmateriaal en is terug te vinden in en aan veel monumentale gebouwen in Nederland. De toepassing van natuursteen is divers en de steensoorten, vormgeving en afwerking verschillen per object. Er bestaat dan ook niet één handleiding over hoe met dit materiaal om te gaan. Materiaalkennis is een belangrijke voorwaarde bij het zoeken naar methoden en middelen om dit materiaal te behouden.

De in de natuur voorkomende gesteenten worden, naar de wijze van ontstaan, ingedeeld in 3 groepen: de stollingsgesteenten (o.a. graniet), de sedimentaire of afzettingsgesteenten (o.a. zandsteen) en de metamorfe gesteenten (o.a. leisteen). Van alle groepen komen verschillende soorten natuursteen in Nederlandse monumenten voor. Bij restauraties moet het vervangen van natuursteen zoveel mogelijk worden voorkomen. Het behoud van het oorspronkelijke materiaal staat voorop.

Vernieuwd materiaal en nieuw kozijn

oorspronkelijk materiaal en oorspronkelijk kozijn.

%d bloggers liken dit: