Over Profip

Inzet, kennis en kunde van alle deskundigen in de monumentenzorg zijn de motor voor het behoud van het cultureel erfgoed. Een goed analytisch vermogen en ervaring met bestaande en vooral monumentale gebouwen helpen om een plan van aanpak te optimaliseren. De weg weten om op het juiste moment de juiste deskundigen in te schakelen is de kern van het succes door inzet van kennis.

Weerstand roept weerstand op en in een onderhandelingssituatie is het van belang om goed te motiveren en de ander er van te overtuigen dat jouw ideeën ook het beste voor de tegenpartij zijn. Een pragmatische benadering van de mogelijkheden kan daarbij een goed uitgangspunt zijn.

Over mij

Ronald Pellemans

Een opleiding aan de Academie voor Bouwkunst in Maastricht tot architect, aangevuld met werkervaring bij het bouwbureau van het Bisdom Haarlem, het bureau monumenten en archeologie van de gemeente Amsterdam en de afdeling cultureel erfgoed van de gemeente Maastricht hebben veel inzicht verschaft in de beperkingen en problemen, maar ook van de mogelijkheden, die bestaande, vooral monumentale, gebouwen kennen ten aanzien van beheer en onderhoud. Vele jaren ervaring op het werkterrein van de monumentenzorg hebben een groot netwerk van deskundigen opgeleverd. Dit is belangrijk voor inzet van de juiste kennis op het juiste moment.

In Amsterdam was ik, naast mijn dagelijkse werkzaamheden, cursuscoördinator en leverde ik ook inhoudelijke bijdragen aan de cursus monumentenzorg. De cursus was aanvankelijk opgezet voor inspecteurs Bouw en Woningtoezicht, maar ze trok gaandeweg cursisten uit alle beroepsgroepen die met monumenten te maken hebben uit geheel Nederland. Om de mensen met deze interesse uit het zuiden van het land en met name uit (Zuid) Limburg te faciliteren hebben de gemeente Maastricht en het Steunpunt Archeologie en Monumenten in Roermond besloten tot het initiatief om een dergelijke cursus in Limburg te organiseren. De eerste twee versies van deze cursus heb ik mogen organiseren als werknemer van de gemeente Maastricht. Nu organiseer ik de cursus in eigen beheer.

%d bloggers liken dit: